radość

Żywotne i nieżywotne rzeczowniki rodzaju męskiego w języku rosyjskim

To co, gotowi na małą powtórkę? Pamiętacie, co oznacza w języku rosyjskim, że mamy do czynienia z rzeczownikiem żywotnym lub nieżywotnym?

Pojęcie żywotności, co całkiem logiczne, jest związane z tym, na ile nazywany obiekt żyje lub nie. I tak rzeczowniki żywotne to takie, które opisują ludzi i zwierzęta, a nieżywotne – pozostałe zjawiska lub rzeczy.

>>> Odmiana rzeczowników typu „brat” i „mąż”

Gramatycznie żywotność wychodzi w bierniku:

Rzeczowniki żywotne -> biernik = dopełniacz

rzeczowniki żywotne w języku rosyjskim

„Profesor” jak najbardziej żyje, więc w tym przypadku w dopełniaczu i bierniku liczb pojedynczej i mnogiej mamy tę samą formę.

Rzeczowniki nieżywotne -> biernik = mianownik

rzeczowniki nieżywotne w języku rosyjskim

Pociąg natomiast oznak życia nie przejawia, zatem w tym przypadku te same formy będziemy mieli w mianowniku i bierniku (rymuje się, co może wspomóc proces pamięciowy).

Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników męskich

Któż nie lubi dopełniacza! Zobaczmy, jakie formy może przybrać, oprócz wyżej wymienionych i oczywistych w liczbie mnogiej (профессоро́в – profesorów, поездо́в – pociągów).

>>> Liczba mnoga w języku rosyjskim

Możemy tutaj wyróżnić parę grup:

  • z końcówką zerową: np. во́лосы – воло́с (włosy – włosów), солда́ты – солда́т (żołnierze – żołnierzy)
  • z końcówką -ев lub -ов (w zależności od akcentu): np. па́льцы – па́льцев (palce – palców; akcent pada na temat), дворцы́ – дворцо́в (pałac – pałaców; akcent pada na końcówkę)
  • z końcówką -ь w mianowniku liczby pojedynczej: np. день – дни – дней (dzień – dni – dni)
  • WYJĄTKI (które tak bardzo lubimy): np. граждани́н – гра́ждане – гра́ждан (obywatel – obywatele – obywateli), хозя́ин – хозя́ева – хозя́ев (gospodarz – gospodarze – gospodarzy).

Obraz Wokandapix z Pixabay