O mnie

dagatlumaczy.pl zdjęcie

Dagmara Bożek-Andryszczak

Jestem tłumaczem języka rosyjskiego z wykształcenia i zawodu. Pisemnymi tłumaczeniami z rosyjskiego zajmuję się od 2011 roku.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność komparatystyka i studia magisterskie na kierunku kultura Rosji i narodów sąsiednich, specjalność translatologia na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska: Полонизация в переводческом творчестве Бартоша Вежбенты).

 

 

Moje publikacje:

.

Blog o tłumaczeniach i języku rosyjskim – Dagatlumaczy.pl prowadzę od 2011 roku. Uczestniczę w projekcie Blogi językowe i kulturowe. Działam w takich mediach społecznościowych jak Facebook i Twitter, prowadzę kanał w serwisie Youtube, a także regularnie wysyłam newsletter do stałych czytelników bloga.

 

Akcje blogerskie, w których brałam udział:

Zachęcam do różnych form współpracy!

.

Czytaj więcej…

.