O mnie

Dagmara Bożek-Andryszczak

dagatlumaczy.pl zdjęcie

Jestem tłumaczem języka rosyjskiego z wykształcenia i zawodu. Od 2011 roku zajmuję się pisemnymi tłumaczeniami z rosyjskiego, a od 2014 roku nauczaniem języka rosyjskiego.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność komparatystyka i studia magisterskie na kierunku kultura Rosji i narodów sąsiednich, specjalność translatologia na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska: Полонизация в переводческом творчестве Бартоша Вежбенты).

.

Blog o tłumaczeniach i języku rosyjskim – Dagatlumaczy.pl prowadzę od 2011 roku. Uczestniczę w projekcie Blogi językowe i kulturowe. Działam w takich mediach społecznościowych jak Facebook i Twitter, prowadzę kanał w serwisie Youtube, a także regularnie wysyłam newsletter do stałych czytelników bloga.


Wybrane publikacje:

Akcje blogerskie, w których brałam udział:

Rozmowy ze mną:

Napisali o mnie:

Wybrani Klienci:

  • Instytut Geofizyki PAN
  • Unihut S.A.
  • Dogadamycie.pl
  • Turbotlumaczenia.pl
  • RFBENCHMARK
  • GRYOnline.pl

Zachęcam do różnych form współpracy!