Ułamki w języku rosyjskim

Czy ją lubimy, czy nie matematyka jest na co dzień obecna w naszym życiu. Warto zatem uzupełnić wiedzę, również językową, w tym zakresie. Dzisiaj czas na ułamki!

Na początek polecam jeden z poprzednich wpisów o działaniach matematycznych: dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu:

Ułamki po rosyjsku

„Ułamek” i „ułamki” to odpowiednio дробь i дро́би.

Aż się prosi o poniższy obrazek:


ułamek po rosyjsku

Jak czytać ułamki?

Ułamki zwykłe (обыкнове́нные дро́би)

  • 1/2 – одна́ втора́я
  • 2/7 – две седьмы́х
  • 5/8 – пять восьмы́х

Ułamki dziesiętne (десяти́чные дро́би)

  • 4,5 – четы́ре це́лых и пять деся́тых*
  • 0,3 – ноль це́лых и три деся́тых

*W języku codziennym powiemy też: четы́ре с полови́ной lub четы́ре и пять.

Warto pamiętać, że w języku rosyjskim do zapisu ułamków dziesiętnych stosujemy przecinek.

Obraz Chuk Yong z Pixabay


Spodobał Ci się ten wpis?

Postaw mi kawę na buycoffee.to