cyfry

Podstawowe działania arytmetyczne po rosyjsku

Wracamy na chwilę do szkoły podstawowej i przypominamy sobie, jakich to działań arytmetycznych nas uczono. Mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie…  Bingo! A wiecie, jak nazywamy zarówno je, jak i ich składniki po rosyjsku? O tym dowiecie się z dzisiejszego wpisu.

To, czym zajmiemy się w tym artykule, nosi nazwy: арифмети́ческие де́йствия (działania arytmetyczne) lub математи́ческие опера́ции (operacje matematyczne). Zacznijmy od dodawania.

Сложе́ние – dodawanie

dodawanie w języku rosyjskim

Dwa plus dwa równa się cztery możemy po rosyjsku przeczytać następująco:

  • два плюс два равно́ четырём
  • два увели́чить на два, полу́чится четы́ре
  • сложи́ть два и два, полу́чится четы́ре

Умноже́ние – mnożenie

mnożenie w języku rosyjskim

Dwa razy dwa równa się cztery po rosyjsku możemy powiedzieć w następujący sposób:

  • два умно́жить на два равно́ четырём
  • произведе́ние два и два равно́ четы́ре

A tabliczka mnożenia po rosyjsku to табли́ца умноже́ния.

Вычита́ние – odejmowanie

odejmowanie w języku rosyjskim

Jak zapisać po rosyjsku dwa minus dwa równa się zero? Na przykład tak:

  • два ми́нус два равно́ нолю́
  • два ми́нус два даёт ноль

Деле́ние – dzielenie

dzielenie w języku rosyjskim

Dwa dzielone przez dwa równa się jeden możemy powiedzieć po rosyjsku w następujący sposób:

  • два раздели́ть на два бу́дет оди́н
  • два разделено́ на два даёт оди́н

Może się też przydać określenie „dzielenie w słupku”. Po rosyjsku to деле́ние в сто́лбик.

Obraz Alicja z Pixabay