jedzenie

Rosyjskie czasowniki związane z jedzeniem

„Śniadać”, „wieczerzać” – ktoś z Was pamięta, że takie słowa kiedyś były w normalnym użyciu? Tymczasem podobne czasowniki jeszcze funkcjonują i mają się dobrze w języku rosyjskim oraz skutecznie zastępują „jeść śniadanie” i „jeść kolację” (co, notabene, czasem nam się myli).

.

W efekcie powstają takie trudne (zwłaszcza na początku nauki rosyjskiego) do uniknięcia błędy jak я ем завтрак / обед / ужин. Zobaczmy, jak się odmieniają – są to czasowniki regularne, a akcent w nich jest stały, więc nie powinny Wam sprawić trudności (dwa czasowniki odmieńcie sami, w ramach ćwiczenia):

.

За́втракать

Я за́втракаю

Ты за́втракаешь

Он, она, оно за́втракает

Мы за́втракаем

Вы за́втракаете

Они за́втракают

Обе́дать

Я обе́даю

Ты …………………………..

Он, она, оно …………………..

Мы …………………………..

Вы …………………………..

Они …………………………..

У́жинать

Я у́жинаю

Ты …………………………..

Он, она, оно …………………..

Мы …………………………..

Вы …………………………..

Они …………………………..

.

Całkowicie neutralnym i podstawowym słowem, wyrażającym czynność jedzenia, jest „есть”.

.

Я е́м

Ты е́шь

Он, она, оно е́ст

Мы еди́м

Вы еди́те

Они едя́т

.

Oprócz niego jest kilka innych, już nacechowanych stylistycznie:

.

Ку́шать

Najczęściej używane w formie grzecznego zaproszenia do stołu, zachęty do częstowania się przygotowanym jedzeniem. Można się tak również zwracać do dzieci: Кушайте, пожалуйста!, Хочешь кушать (покушать)?

.

Я ку́шаю

Ты ку́шаешь

Он, она, оно ку́шает

Мы ку́шаем

Вы ку́шаете

Они ку́шают

кушать - jeść

 

.

Пита́ться

Czyli „odżywiać się”; używane w kontekście diety (питаться три раза в день, кошка питается рыбами), przyswajania czegoś, np. substancji odżywczych, informacji (люди питаются спленями).

.

питаться - jeść

Я пита́юсь

Ты пита́ешься

Он, она, оно пита́ется

Мы пита́емся

Вы пита́етесь

Они пита́ются

 

.

Жрать

Słowo nieformalne, używane w języku potocznym, o zabarwieniu negatywnym – używane w takim samym kontekście, jak w języku polskim.

.

Я жру́

Ты жрёшь

Он, она, оно жрёт

Мы жрём

Вы жрёте

Они жру́т

жрать - żreć

.

Jakie jeszcze czasowniki dołączylibyście do tej grupy? (Oczywiście, nie sposób w jednym wpisie wymienić wszystkie.) 😉

.