prasówka - zaduszki

#7 prasówka – Zaduszki

Początek listopada jest melancholijny, owiany jesienną mgłą wspomnień, a dwa szczególne święta na początku tego miesiąca jeszcze bardziej potęgują to wrażenie – Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, zwany inaczej Zaduszkami. Ma się ochotę usiąść z kubkiem herbaty pod ciepłym kocem i pobyć trochę samemu. A jeśli trafi się wolny wieczór, to może i pouczyć słówek?

.

Tytuł: „День поминовения: польские Задушки” (Dzień pamięci – polskie Zaduszki)

Krótki opis: Tekst dotyczy polskiej kultury i tradycji – czym są Zaduszki i jak się je obchodzi w Polsce.

Link: culture.pl/ru/article/den-pominoveniya-polskie-zadushki

.

Lista słówek:

 • кла́дбище – cmentarz
 • День всех святы́х – Dzień Wszystkich Świętych
 • моги́ла – mogiła, grób
 • обря́д – obrzęd
 • зада́бривание – udobruchanie, pozyskanie (зада́бривать)
 • уме́рший – zmarły
 • накану́не – w wigilię, w przeddzień
 • День всех усо́пших ве́рных – Dzień Zaduszny (dosł. dzień wszystkich wiernych zmarłych)
 • поминове́ние уме́рших – wspomnienie zmarłych
 • Па́сха – Wielkanoc
 • Рождество́ – Boże Narodzenie
 • язы́ческие ко́рни – pogańskie korzenie
 • наро́дные ве́рования – wierzenia ludowe

 • пре́док, пре́дки – przodek, przodkowie
 • пра́зднование – świętowanie
 • угоще́ние – poczęstunek
 • слу́жба – msza, nabożeństwo
 • обря́довый хлеб – chleb obrzędowy
 • свяще́нник – duchowny
 • хозя́йка – gospodyni
 • задо́брить ду́хов – zadowolić duchy (uwaga: духи́ – perfumy, tylko l. mng.)
 • искупи́ть грехи́ – odkupić grzechy
 • чисти́лище – czyściec
 • обы́чай – obyczaj
 • общеславя́нский – ogólnosłowiański
 • национа́льная иденти́чность – tożsamość narodowa
 • романти́зм – romantyzm

.

Zwróćcie uwagę, że słów „Zaduszki” czy „dziady” (Задушки, дзяды) autor nie starał się tłumaczyć na rosyjski, tylko zastosował transkrypcję. Jest to jedna z metod przekładania leksyki związanej z daną kulturą, charakterystycznej dla konkretnego języka.

.