Strona bierna w języku rosyjskim

Dzisiaj mam leniwy dzień, który doskonale oddaje foka na załączonym obrazku, dlatego parę słów o stronie biernej w języku rosyjskim będzie jak znalazł!

Ale oczywiście żarty żartami i już wracamy do gramatyki 😉

Co to jest strona bierna?

Jest to rodzaj konstrukcji językowej, która obrazuje miejsce wykonawcy czynności – w tym przypadku traci on rolę podmiotu, którą przejmuje obiekt. Zobaczmy to na przykładach:

  • Ania [podmiot czynności] robi laurkę [obiekt] dla mamy – STRONA CZYNNA
  • Laurka [podmiot czynności] dla mamy jest robiona przez Anię [obiekt] – STRONA BIERNA

W języku rosyjskim stronę bierną tworzy się na dwa sposoby:

1. za pomocą czasowników z partykułą -ся:

  • Родители организуют день рождения своего сына – День рождения сына организуется родителями [w języku rosyjskim mamy tu narzędnik – кем, чем – podczas gdy po polsku przetłumaczylibyśmy tę konstrukcję jako „Urodziny syna są* organizowane przez rodziców”]
  • Предприятие запланирует программу – Программа запланируется предприятием [Program będzie* zaplanowany przez przedsiębiorstwo]

2. za pomocą formy opisowej z wykorzystaniem odpowiedniej formy czasownika быть:

  • Ученый получил награду – Ученый был награждён [Uczony został* nagrodzony]
  • Студенты запишутся на занятия  – Студенты будут записаны на занятия [Studenci zostaną* zapisani na zajęcia]

* Zwróćcie uwagę, że pierwszą konstrukcję tłumaczymy poprzez zastosowanie wybranej formy czasownika „być”, a drugą – czasownika „zostać”.

Obraz Susanne Jutzeler, Schweiz z Pixabay