Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne (cинхронный перевод) to jeden z najtrudniejszych rodzajów tłumaczenia ustnego. Oznacza ono przekład z jednego języka na drugi w tym samym czasie wraz z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń (dźwiękoszczelna kabina, przez którą najczęściej widać osobę, którą się tłumaczy, słuchawki i mikrofon).

Tłumaczenie symultaniczne różni się tym od konsekutywnego, że osoba, której wystąpienie jest tłumaczone, mówi bez robienia przerw, w sposób naturalny – tak jest w czasie konferencji, prezentacji czy seminariów.

Tempo wypowiedzi często jest dość szybkie, co stanowi duże wyzwanie dla tłumaczy i, co jest nieuniknione, niejednokrotnie wiąże się z przekazywaniem informacji w sposób uogólniony, gdyż przetłumaczenie szczegółów jest niemożliwe.  Również w zależności od rangi wydarzenia, wypowiedzi prelegentów mogą być tłumaczone równocześnie na kilka języków przez odpowiednią liczbę tłumaczy.

Koszt tłumaczenia symultanicznego jest wyższy niż konsekutywnego. Ze względu na stopień jego trudności, na dany język może tłumaczyć 2-3 tłumaczy w systemie zmianowym, gdyż taka praca wymaga bardzo dużej koncentracji.

Wyróżnia się trzy rodzaje tłumaczenia symultanicznego:

– tłumaczenie ze słuchu (najtrudniejsze i najbardziej popularne);

– tłumaczenie z kartki;

– synchroniczne czytanie wcześniej przełożonego tekstu.

Ponieważ tego typu praca jest bardzo wymagająca, tłumacz synchroniczny oprócz bardzo dobrej znajomości języków, poprawności stylu i dobrej dykcji, powinien wykazywać się szybkością reakcji, dobrą pamięcią i dużą dozą wytrzymałości.