czas

Która godzina? Czas w języku rosyjskim

Doskonale wiemy, że „najpierw praca, potem przyjemności” (де́лу вре́мя, поте́хе час), a „czas to pieniądz” (вре́мя – де́ньги), ale zawsze lepiej wcześniej wiedzieć , „która godzina”.

.

Jak zapytać o godzinę po rosyjsku?

O godzinę najlepiej spytać:

  • Кото́рый час?

Natomiast jeśli chcemy spytać o czas wykonania danej czynności, możemy użyć strukturę:

  • В кото́ром часу́ ты начина́ешь рабо́ту? (O której godzinie zaczynasz pracę?)
  • Когда́ он вернётся домо́й? (O której on wróci do domu?)

.

Odmiana liczebników głównych i porządkowych

Zanim przejdziemy do określania czasu, musimy przypomnieć sobie odmianę liczebników głównych (jeden, dwa, trzy…) i porządkowych (pierwszy, drugi, trzeci…). Ale spokojnie, wystarczy nam tylko jeden przypadek 🙂

.

  • 12:50 – po polsku „za dziesięć pierwsza”, po rosyjsku „bez dziesięciu pierwsza”

Będziemy potrzebowali tutaj dopełniacza wraz z przyimkiem – БЕЗ + кого, чего?

.

1  – без одно́й (мину́ты)

2 – без двух (мину́т)

3 – без трёх

4 – без четырёх

5 – без пяти́

6 – без шести́

7 – без семи́

8 – без восьми́

9 – без девяти́

10 – без десяти́

11 – без оди́ннадцати

12 – без двена́дцати

13 – без трина́дцати

14 – без четы́рнадцати

15 – без пятна́дцати

16 – без шестна́дцати

17 – без семна́дцати

18 – без восемна́дцати

19 – без девятна́дцати

20 – без двадцати́

21 – без двадцати́ одно́й (мину́ты)

30 – без тридцати́

.

  • 12:10 – po polsku „dwunasta dziesięć”, po rosyjsku „dziesięć pierwszej”

Tu również przyda nam się dopełniacz (кого, что?), ale już bez przyimka.

.

1 – пе́рвого

2 – второ́го

3 – тре́тьего

4 – четвёртого

5 – пя́того

6 -шесто́го

7 – седьмо́го

8 – восьмо́го

9 – девя́того

10 – деся́того

11 – оди́ннадцатого

12 – двена́дцатого

.

Wyznaczanie czasu w języku rosyjskim

Wiemy, jak zapytać o godzinę, przebrnęliśmy przez gramatykę, więc pora na omówienie, w jaki sposób udzielić odpowiedzi.

.

  • pełna godzina, połówki godzin

.

czas w języku rosyjskim

W języku rosyjskim, podobnie jak w języku polskim, możemy operować skalą 1-12 (potocznie)

  • 14:00 – два часа (wtedy musimy dodać „дня” lub „ночи”, żeby było wiadomo, o jaką porę dnia chodzi)

lub skalą 1-24 (oficjalnie)

  • 14:00 – четырнадцать часов (już nic nie musimy dodawać, bo wiadomo, że chodzi o godzinę drugą po południu)

 

 

 

.

  • „po dwunastej”, czyli od 12:00 do 12:30

.

czas w języku rosyjskimW tym przypadku nie myślimy o godzinie, która mija (12:15 – dwunasta piętnaście, piętnaście po dwunastej), ale o godzinie, która ma nadejść (12:15 – piętnaście minut pierwszej).

Przydadzą nam się tutaj liczebniki porządkowe od 1 do 12, żebyśmy mogli określić godziny, względem których mierzymy minuty.

 

 

 

 

.
.

  • „przed pierwszą”, czyli od 12:30 do 13:00

.

czas w języku rosyjskimNa szczęście filozofia określania czasu w tym przypadku zarówno w polskim, jak i rosyjskim jest podobna – określamy liczbę minut, jakiej nam brakuje do nadchodzącej godziny.

12:45 – po polsku „za piętnaście pierwsza”, po rosyjsku „bez piętnastu pierwsza”.

Skorzystamy tutaj z liczebników głównych od 1 do 30 w dopełniaczu, których odmianę poznaliśmy wyżej.

 

 

 

 

.

To teraz, w ramach szybkiej powtórki, patrzymy na zegarek i odczytujemy godzinę na dwa sposoby – w skali 1-12 i 1-24. Gotowi? 😉

.


Spodobał Ci się ten wpis?

Postaw mi kawę na buycoffee.to