ochrona przyrody

10 zdań o ochronie środowiska

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska (Всеми́рный день окружа́ющей среды́). A że coraz więcej (na szczęście!) mówi się o tym, jak możemy dbać o otaczającą nas przyrodę, porozmawialiśmy sobie o tym również na mojej stronie Daga Bożek-Andryszczak – z pasją o języku rosyjskim.

Pojawiło się kilka ciekawych pomysłów, które postanowiłam rozwinąć w dzisiejszym wpisie.

Ме́ры по охра́не приро́ды (Sposoby ochrony przyrody)

Не испо́льзовать пла́стиковые соло́минки и посу́ду.

  • пла́стиковая соло́минка / посу́да – plastikowa słomka / plastikowe naczynia

Испо́льзовать ме́ньше пла́стика и сортирова́ть му́сор.

  • му́сор – śmieci

Му́сор выки́дывать в му́сорные ба́ки,а не где придётся.

  • му́сорный ба́к – kosz na śmieci

Пить во́ду из-по́д кра́на (е́сли она́ безопа́сная и ка́чественная).

  • во́да из-по́д кра́на – woda z kranu

Испо́льзовать натура́льные пи́линги (кофе́йный, са́харный).

  • пи́линги – peeling

>> Sortowanie śmieci – przydatne rosyjskie słówka

Есть ме́ньше мя́са.

Бере́чь во́ду и не пролива́ть её впусту́ю.

  • впусту́ю – na próżno

Эконо́мить электроэне́ргию.

  • электроэне́ргия – energia elektryczna

Испо́льзовать экологи́чески чи́стые материа́лы.

  • экологи́чески чи́стый – ekologiczny

Оптимизи́ровать поку́пки, что́бы не выбра́сывать еды́.

  • оптимизи́ровать поку́пки – optymalizować zakupy

PS. Bardzo wspieram inicjatywy mające na celu ochronę przyrody. Jedną z bardzo ciekawych akcji jest Książka za worek śmieci, której organizatorką jest Anna Jaklewicz. Warto obserwować jej stronę na FB, a najlepiej uczestniczyć w spotkaniach w różnych miastach w Polsce, których celem jest wspólne sprzątanie terenów zielonych.

Obraz ejaugsburg z Pixabay