Etymologia słowa „tłumacz”

„Polski wyraz tłumacz, podobnie jak niemiecki Dolmetcher, wywodzi się od słowa talami, które oznacza mówiącego, a przekładać, tłumaczyć znaczy przede wszystkim objaśniać, rosyjskie pierewodit’ (tłumaczyć) znaczy dosłownie przeprawiać, tyle co niemieckie überführen (demaskować). Czeskie překladat (tłumaczyć) ma ten sam rodowód co niemieckie überlegen (zastanawiać się). (…)

Z uwagi na to, że pierwsi tłumacze w czasach nowożytnych byli tłumaczami mowy, w języku łacińskim nazywano ich interpres. Termin ten zachował się w wersji angielskiej i francuskiej, odpowiednio interpreter interprète i odnosi się do tłumacza żywego języka.

Continue reading…