Zaimek osobowy мне i меня w języku rosyjskim

Ja, ty, on, ona, ono… – dzisiaj przyjrzymy się zaimkom osobowym. A właściwie temu pierwszemu z kolei, bo, jak się okazuje, jego formy w języku rosyjskim czasem lubią się nam mylić.

Formy gramatyczne zaimka osobowego „ja”

Na początek zobaczmy, jak wygląda odmiana zaimka „ja” po rosyjsku i po polsku:

mianownikя / ja
dopełniaczменя́ / mnie
celownikмне / mnie
biernikменя́ / mnie
narzędnikмной, мно́ю / mną
miejscownikмне / mnie

Nuda – chciałoby się powiedzieć po rzuceniu okiem na odmianę w języku polskim. Z drugiej jednak strony mamy wytłumaczenie, skąd mogą wynikać nasze problemy z odmianą w języku rosyjskim – są tam aż trzy różne formy! (podczas gdy w polskim jedyną odmienną formą jest „mną”).

Konstrukcja „mieć” i rozróżnienie zaimków

Punktem wyjścia do zapamiętania form zaimka „ja” mogą być trzy podstawowe konstrukcje, których używamy, gdy się przedstawiamy oraz mówimy o posiadaniu i wieku:

  • Мне со́рок лет – mam czterdzieści lat [CELOWNIK]
  • Меня́ зову́т Да́га – mam na imię Daga [BIERNIK]
  • У меня́ кни́га – mam książkę [BIERNIK]

Formę dopełniacza traktujemy jako bliźniaka biernika, a miejscownik jest o tyle prosty, że tam zazwyczaj panuje końcówka -e (analogicznie do form о сестре́, в столи́це).

W najlepszej sytuacji jest narzędnik, bo jego końcówka zawsze się wyróżnia 🙂

PS. Dziękuję Panu Janowi za inspirację do tego napisania wpisu!

Obraz 坤 张 z Pixabay