Wołacz w języku rosyjskim

W języku polskim mamy siedem przypadków. A ile jest przypadków w języku rosyjskim?

W języku rosyjskim nie ma wołacza

To jedna z pierwszych informacji, jaką słyszy Polak uczący się języka rosyjskiego. Od razu zestawiamy to z gramatycznymi realiami naszego języka:

Mianownik kto? co?Имени́тельный кто? что?
Dopełniacz kogo? czego?Роди́тельный кого́? чего́?
Celownik komu? czemu?Да́тельный кому́? чему́?
Biernik kogo? co?Вини́тельный кого́? что?
Narzędnik z kim? z czym?Твори́тельный кем? чем?
Miejscownik o kim? o czym?Предло́жный о ком? о чем?
Wołacz o!——-

Jak w takim razie zwracać się w języku rosyjskim?

W mianowniku 🙂

Przykłady

  • Ива́н, переда́й приве́т свое́й ма́ме – Iwanie, pozdrów swoją mamę
  • Мари́я Ива́новна, мы ра́ды пригласи́ть вас на спекта́кль – Mario Iwanowno, serdecznie zapraszamy panią na przedstawienie
  • Ма́льчики, зайдём в магази́н – Chłopaki, chodźmy do sklepu

Wołacz kiedyś a dziś

Choć wołacz w języku polskim jest ugruntowany gramatycznie, w niektórych sytuacjach coraz rzadziej się go słyszy, gdyż niektórym użytkownikom języka jego formy wydają się zbyt oficjalne.

Natomiast w języku staroruskim, poprzedniku nowożytnego języka rosyjskiego, wołacz funkcjonował. Pozostałościami po nim są niektóre formy takie jak Бо́же! czy Го́споди! (w tym przypadku język liturgiczny jest skarbnicą podobnych zwrotów, które już dawno wyszły z użycia).

Obraz Clker-Free-Vector-Images z Pixabay