znak zapytania

„Tylko” po rosyjsku

Rosyjskie „только” jest bardzo pojemny słowem – w języku polskim możemy je zastąpić kilkoma wyrazami w zależności od kontekstu. Lubi płatać figle Polakom uczącym się języka rosyjskiego, którym jednoznacznie kojarzy się ze słowem „tylko”.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Только – tylko

Niech będzie, zacznijmy od najbardziej oczywistego skojarzenia. Co my tu mamy?

 • Это стоит только два евро – to kosztuje tylko dwa euro
 • Ему только пять лет – on ma tylko pięć lat
 • Не переживай, это только работа – nie martw się, to tylko praca

Только – dopiero

To tłumaczenie skłania do szerszych poszukiwań leksykalnych, ale kilka poniższych przykładów z pewnością nam rozjaśni sprawę:

 • Я узнала тебя только по голосу – rozpoznałam cię dopiero po głosie
 • Он только что вернулся с работы – dopiero co wrócił z pracy
 • Выучишь язык только когда будешь регулярно заниматься – nauczysz się języka dopiero, gdy będziesz się regularnie uczyć

Только – jedynie

Zazwyczaj występuje w podobnych kontekstach, co słowo „tylko”, możemy więc je uznać za synonim.

 • Она говорила только о своей кошке – mówiła jedynie o swoim kocie
 • Я только по четвергам могу ходить в бассейн – jedynie w czwartki mogę chodzić na basen
 • За весь день работы он получил только копейки – za cały dzień pracy dostał jedynie grosze

Только – ale, żeby

Przyjrzyjmy się też takim przykładom:

 • Я это сделаю, только не сейчас – zrobię to, ale nie teraz
 • Я тебя люблю, только не сегодня – kocham cię, ale nie dziś

Oprócz tego „только” pojawia się w różnych utartych zwrotach, które rozmaicie tłumaczy się na polski (tego typu frazy rządzą się swoimi prawami), np. и только его и видели – i tyle go widzieli.

A, i ładne jest только бы, które jest pomocne w słownym czarowaniu rzeczywistości – Только бы успеть на спектакль! (Żeby tylko zdążyć na spektakl!)

Obraz Arek Socha z Pixabay