Tryb warunkowy w języku rosyjskim

Trybu warunkowego (условное наклонение) lub inaczej przypuszczającego (сослагательное наклонение) używamy, kiedy chcemy wyrazić, że coś jest możliwe do wykonania. Zobaczmy, z jakich konstrukcji w języku rosyjskim możemy skorzystać w takim przypadku.

#1 Я хотел/хотела бы

Czyli „chciałbym/chciałabym”. Spójrzmy na przykłady:

  • Я хотел бы написать книгу – chciałbym napisać książkę (zwróćmy uwagę, że po rosyjsku pisownia jest rozłączna)
  • Она хотела бы узнать, кто это – chciałaby się dowiedzieć, kto to jest

#2 Если бы

Odpowiada konstrukcji „gdyby…, to…”:

  • Если бы у меня были деньги, я бы купил своей дочери новую квартиру – gdybym miał pieniądze, to kupiłbym swojej córce nowe mieszkanie
  • Если бы она позвонила ему раньше, он бы этого не сделал – gdyby wcześniej do niego zadzwoniła, nie zrobiłby tego

#3 Если

Konstrukcja analogiczna – „jeśli…, to…”:

  • Если ты это сделаешь, я не буду с тобой разговаривать – jeśli to zrobisz, nie będę z tobą rozmawiać
  • Если она мне напишет, я ей сразу отвечу – jeśli ona do mnie napisze, od razu jej odpowiem

#4 Tryb rozkazujący

To jedno z zastosowań trybu rozkazującego, które w tym przypadku jest formą trybu warunkowego. Zobaczmy to na przykładach:

  • Будь я бизнесменом, у меня было бы много денег – gdybym był biznesmenem, to bym miał dużo pieniędzy
  • Будь он старше, ему следовало бы идти в школу – gdyby był starszy, powinien pójść do szkoły

Przy okazji polecam inny tekst dotyczący jednej z form trybu rozkazującego:

#5 Хотеть, чтобы

Tę konstrukcję ilustrują poniższe przykłady:

  • Я хочу, чтобы она исчезла – chcę, żeby ona zniknęła
  • Он хотел пойти в лес, чтобы собирать грибы – chciał pójść do lasu, żeby zbierać grzyby

Które z tych konstrukcji już znacie i korzystacie z nich?

Obraz Wokandapix z Pixabay