Wykres

Przyczyna i skutek po rosyjsku – потому что i поэтому

„Przyczyna rodzi skutek” – w życiu niby logiczne (choć nie zawsze!), natomiast w języku (zwłaszcza obcym) może nieco konfudować. Na szczęście w języku polskim i rosyjskim mamy pod tym względem pewną analogię i jeśli nie będziemy za bardzo się zastanawiać, które spójniki są poprawne, powinniśmy używać ich automatycznie.

Wyrażenie przyczyny

Zacznijmy od przyczyny – wszak to ona jest akcją, która wywołuje reakcję. Po rosyjsku wyrażamy ją poprzez потому́ чтопоско́льку i так как, które możemy przetłumaczyć jako „ponieważ”.

Przyczyna kiepskiego wyglądu

To, co je różni, jest miejsce w zdaniu.

1. Потому́ что

Tego spójnika używamy w środku zdania.

  • Я всю неде́лю сиде́ла до́ма, потому́ что простуди́лась (Całą niedzielę siedziałam w domu, ponieważ się przeziębiłam).

2. Поско́льку

Może występować na początku lub w środku zdania.

Spójrzmy na przykład:

  • Поско́льку я живу́ в це́нтре го́рода, могу́ встре́титься с тобо́й на ры́ночной пло́щади (Ponieważ mieszkam w centrum, mogę się spotkać z tobą na rynku).
  • Я живу́ в це́нтре го́рода, поско́льку могу́ встре́титься с тобо́й на ры́ночной пло́щади.

3.  Так как

Podobnie jak w poprzednim przykładzie możemy stosować ten spójnik w obu wymienionych wyżej pozycjach:

  • Так как я живу́ в це́нтре го́рода, могу́ встре́титься с тобо́й на ры́ночной пло́щади.
  • Я всю неде́лю сиде́ла до́ма, так как простуди́лась.

Wyrażenie skutku

Tutaj pomoże nam słowo поэ́тому. Tłumaczymy je jako „dlatego”. Podobnie jak  потому́ что pojawia się w środku zdania i logicznie łączy jego części.

Spójrzmy:

  • Ста́ло темно́, поэ́тому на́до ложи́ться спать (Zrobiło się ciemno, dlatego trzeba pójść spać).

I na koniec mały test

Najlepiej zapomnijcie na chwilę o tym, co napisałam wyżej i spróbujcie intuicyjnie wstawić odpowiednie spójniki:

  • Весь день мы сиде́ли до́ма, ___ на у́лице шёл дождь.
  • Она́ о́чень лю́бит бале́т, ___ не пропуска́ет ни одного́ спекта́кля.