Przeprowadzka po rosyjsku

Trochę mnie tu nie było z powodu… przeprowadzki właśnie. Było to dość spore wyzwanie logistyczne, ale ponieważ już wszystko znalazło nowe i właściwe miejsce (łącznie z całym pudłem książek po rosyjsku i do nauki rosyjskiego), najwyższy czas nadrobić zaległości. I oczywiście wykorzystać doświadczenie życiowe w uczeniu się języka.

Przeprowadzka – jak to powiedzieć?

Przeprowadzka to перее́зд lub кварти́рный перее́зд, jeśli mamy na myśli zmianę mieszkania (jak w moim przypadku). Przeprowadzać się to переезжа́ть, a jeśli chcemy wskazać cel – dom czy mieszkanie – dodajemy в дом / в кварти́ру. Sama procedura w teorii jest dość prosta – trzeba wszystkie rzeczy spakować (упакова́ть ве́щи) i rozpakować (распакова́ть ве́щи).

Jak się przygotować do przeprowadzki?

Czyli подгото́виться к перее́зду. Warto przygotować listę przedmiotów do zabrania (спи́сок / чек-лист предме́тов) i zadbać o pomocników (помо́щники). Mogą to być firmy oferujące usługi przeprowadzkowe (услу́ги перее́зда), najlepiej kompleksowe (перее́зд под ключ). Jest to zbawienie, kiedy mamy do przewiezienia np. duże meble (крупногабари́тная ме́бель).

Na co zwrócić uwagę?

Warto przed przeprowadzką sprawdzić, jakie ograniczenia mogą pojawić się pod nowym adresem, np. dostępność miejsc parkingowy (досту́пные парко́вочные места́), zakaz wnoszenia rzeczy przez wejście do klatki (запре́т заноси́ть ве́щи че́рез гла́вный подъе́зд) czy ograniczenia dotyczące wysokości samochodu na parkingu podziemnym (ограниче́ния по высоте́ маши́ны на подзе́мной парко́вке).

Jak się pakować?

Przeprowadzka to doskonała okazja, żeby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy (изба́виться от нену́жных веще́й), czyli mówiąc potocznie расхлами́ться. Stare można wyrzucić, a te w dobrym stanie ponownie wykorzystać (втори́чно испо́льзовать) i przekazać na cele charytatywne (переда́ть на благотвори́тельность) lub sprzedać, np. podczas wyprzedaży garażowej (гара́жная распрода́жа).

Aby spakować rzeczy, przydadzą nam się: pudełka (коро́бки), taśma klejąca (скотч), folia stretch (упако́вочная плёнка) i folia bąbelkowa (пузырько́вая плёнка).

Formalności

Data przeprowadzki (да́та перее́зда) i data opuszczenia starego mieszkania (да́та освобожде́ния ста́рого жилья́) są zawarte w umowie (фикси́руются в догово́ре). Spisuje się również protokół przekazania mieszkania (акт переда́чи жилья́). Z innych formalności to warto ubezpieczyć nowe mieszkanie (оформлить страхо́вку кварти́ры). No chyba że jest to mieszkanie wynajmowane (съёмная кварти́ра) i tym zajmuje się wynajmujący (арендода́тель).

Powodzenia we wszelkich planowanych przeprowadzkach 🙂

Obraz Harry Strauss z Pixabay