plany

Noworoczne postanowienia po rosyjsku

Jak tam Wasze postanowienia noworoczne? Z poprzedniego wpisu pewnie już wiecie, jakie jest moje podejście do tworzenia „rzeczy do odhaczenia w nowym roku”, ale kilka struktur po rosyjsku, dzięki którym możemy wyrazić nasze plany i oczekiwania, z pewnością nam się przyda.

Poniżej znajdziecie kilka propozycji – z chęcią poznam też Wasze pomysły, które w każdej chwili możecie zamieścić w komentarzach.

Chcieć – хоте́ть

Podstawowy czasownik w omawianym przez nas temacie.

Możemy wyróżnić tutaj kilka struktur:

 • Я хочу́ похуде́ть – Chcę schudnąć
 • Я хочу́, что́бы на рабо́те всё скла́дывалось – Chcę, żeby w pracy wszystko się układało
 • Я бы хоте́ла прочита́ть де́сять книг – Chciałabym przeczytać dziesięć książek
 • Хоте́лось бы пое́хать в тро́пики – Chciałoby się pojechać w tropiki

Powinno się – на́до, ну́жно, должно́

Tutaj odsyłam Was do bardziej szczegółowego tekstu Надо, нужно i должно – jak się „powinno” w języku rosyjskim?, a poniżej podaję kilka przykładów:

 • Мне ну́жно найти́ вре́мя для семьи́ – Powinnam/powinienem znaleźć czas dla rodziny
 • Я должна́ гуля́ть поча́ще – Powinnam częściej spacerować
 • Мне на́до позабо́титься о своём здоро́вье
  Powinnam/powinienem zadbać o swoje zdrowie

Natomiast kiedy żarty się skończyły, pora przejść do bardziej wiążących deklaracji:

 • Мне необходи́мо пойти́ к зубно́му врачу́ – Muszę iść do dentysty

Planować – плани́ровать

Możemy również coś „planować” lub „mieć plany”:

 • Я плани́рую тра́тить ме́ньше де́нег – Planuję mniej wydawać
 • У меня́ есть план пойти́ в кино́ – Mam plan, żeby pójść do kina

Czas przyszły

W końcu jakaż inna struktura pomoże nam wyrazić nasze plany na przyszłość? W dodatku tak sformułowane postanowienia wyraźnie świadczą, że jesteśmy (prawie) pewni dotrzymania słowa 😉

 • Я бу́ду пить бо́льше воды́ – Będę pić więcej wody
 • В э́том году́ напишу́ пять расска́зов – W tym roku napiszę pięć opowiadań