Надо, нужно i должно – jak się „powinno” w języku rosyjskim?

„Trzeba by to zrobić”, „powinieneś zrobić tak…”, „Wiem, że nie chcesz, ale musisz to zrobić!” – w języku polskim możemy na kilka sposobów wyrazić konieczność wykonania jakiejś (lub konkretnej) czynności. Nie inaczej jest w języku rosyjskim.

.

„На́до” i „ну́жно”

Tych form używamy w wyrażeniach bezosobowych, kiedy chcemy powiedzieć, że coś „trzeba” lub „powinno” się zrobić. Właściwie te słowa są synonimami i mogą być używane w podobnych kontekstach:

  • мне надо (нужно) идти в магазин – muszę/powinienem (powinnam) pójść do sklepu
  • ей надо (нужно) прочесть эту книгу – musi/powinna przeczytać tę książkę

.

Możemy też skorzystać z przymiotnika ну́жный (ну́жная, ну́жное, ну́жные), który oznacza „potrzebny”, „niezbędny”. I właśnie tę formę najczęściej stosujemy, kiedy chcemy wskazać kto lub co jest nam potrzebny/potrzebne (wtedy też stosujemy krótką formę przymiotnika, tzn. ну́жен, нужна́, ну́жно, ну́жны/нужны́).

  • мне нужна помощь – potrzebuję pomocy
  • ему нужен рюкзак – jest mu potrzebny plecak

 

.

„До́лжно”

Wyraża już wyższą konieczność, że coś musi być zrobione. W takiej formie najczęściej występuje z bezokolicznikiem.

  • тебе должно это сделать – musisz to zrobić
  • работать как должно – pracować tak, jak trzeba

.

Analogicznie do poprzedniego przykładu, również tutaj mamy formę przymiotnika. Jednak w formie pełnej ma on nieco inne znaczenie (до́лжный, до́лжная, до́лжное, до́лжные) – „winny”, „odpowiedni”. Natomiast krótka forma (до́лжен, до́лжна,  до́лжно, до́лжны) wyraża konieczność, obowiązek wykonania jakiejś czynności.

  • я должна больше зарабатывать – muszę więcej zarabiać
  • он должен приготовить обед – on musi ugotować obiad

.