słowa

Krótka forma przymiotnika w języku rosyjskim

Rety, co to? Z czym to się je i do czego to podobne? Takie mniej więcej reakcje słyszę od moich uczniów (i w sumie taką miałam na początku swojej przygody z rosyjskim), kiedy po raz pierwszy spotykają się z krótką formą przymiotnika. Zaraz zobaczycie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Zanim przejdziemy do formy krótkiej, przypomnijmy sobie długą formę przymiotników w języku rosyjskim, które dzielą się na grupę twardo- i miękkotematową.

W jednym z poprzednim wpisów wszystko to dokładnie rozrysowałam wraz z podaniem przykładów, więc szybki rzut oka na tekst z pewnością rozjaśni Wam temat:

Poszukajmy teraz analogii do języka polskiego – znacie takie formy jak „zdrów”, „wesół” czy „rad”? Oczywiście, już ich prawie nie używamy w naszym języku, ale to jest ni mniej, ni więcej tylko właśnie krótka forma przymiotnika (która, notabene, wywołała powszechną wesołość na jednych z moich zajęć – nie omieszkałam opisać tę sytuację na swojej stronie na Facebooku).

Źródło: https://www.facebook.com/dagatlumaczy/

W rosyjskim krótka forma również występuje i jest zdecydowanie częściej używana niż w języku polskim.

Jak tworzymy krótką formę przymiotnika w języku rosyjskim?

Bardzo prosto – poprzez odcięcie końcówki. Warto przy okazji pamiętać, że taka forma odmienia się przez rodzaje i liczby, ale w przeciwieństwie do formy długiej nie przez przypadki.

Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku przymiotników twardotematowych:

 • гото́вый – гото́в
 • гото́вая – гото́ва
 • гото́вое – гото́во
 • гото́вые – гото́вы

i miękkotematowych:

 • си́ний – синь
 • си́няя – синя́
 • си́нее – си́не
 • си́ние – си́ни

Oprócz tego w rodzaju męskim możemy spotkać się z formami, w których pojawia się dodatkowa samogłoska:

 • кре́пкий – кре́пок
 • го́рький – го́рек
 • у́мный – умён

Dlaczego? Żeby łatwiej było takie słowo wymówić.

Przykłady użycia krótkiej formy przymiotnika

1. Frazeologizmy

To jest prawdziwe wykopalisko przykładów krótkiej formy przymiotnika! Zobaczmy dwa z nich: за́дним умо́м кре́пок (mądry [Polak] po szkodzie) czy ко́рень уче́ния го́рек, да плод его́ сла́док (korzeń nauki jest gorzki, ale jego owoce są słodkie).

2. Krótka forma jako dopełnienie

Tak najbardziej obrazowo można opisać funkcję i miejsce formy krótkiej w zdaniu. Parę przykładów z pewnością nieco rozjaśni ten opis.

 • я гото́ва к встре́че – jestem gotowa na spotkanie
 • он по́лон оптими́зма – on jest pełen optymizmu
 • рестора́н знамени́т вку́сными блю́дами – restauracja słynie z pysznych dań

3. Różnica między formą długą a krótką

Czasami stosujemy formę krótką, ponieważ wynika to z pewnych różnic semantycznych – zazwyczaj opisuje cechę, która ma charakter czasowy, np. ма́льчик бо́лен (chłopiec jest teraz chory) i ма́льчик больно́й (chłopiec jest przewlekle chory), ту́фли малы́ (pantofle są za małe [dla kogoś]) i ту́фли ма́лые (pantofle są małe w ogóle).

Jakimi przykładami z użyciem krótkiej formy przymiotnika w języku rosyjskim uzupełnilibyście tę listę?

Obraz narciso1 z Pixabay