Przekład antonimiczny

Kolejnym sprzymierzeńcem tłumacza, na którego czyha sporo treści, które trudno przetłumaczyć, jest sposób tłumaczenia zwany antonimicznym (антонимический перевод). Jest on zbudowany na podstawie przeciwstawności znaczenia tekstu oryginalnego i tłumaczonego.

Continue reading…