Przekład antonimiczny

Kolejnym sprzymierzeńcem tłumacza, na którego czyha sporo treści, które trudno przetłumaczyć, jest sposób tłumaczenia zwany antonimicznym (антонимический перевод). Jest on zbudowany na podstawie przeciwstawności znaczenia tekstu oryginalnego i tłumaczonego.

Continue reading…

Kompensacja w przekładzie

Dzisiaj poświęcę parę słów kompensacji – kolejnemu typowi transformacji tłumaczeniowych. Pomaga ona tłumaczowi nie utracić znaczenia tekstu, jeśli pojawią się w nim nieprzekładalne na dany język fragmenty.

Continue reading…