Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne (cинхронный перевод) to jeden z najtrudniejszych rodzajów tłumaczenia ustnego. Oznacza ono przekład z jednego języka na drugi w tym samym czasie wraz z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń (dźwiękoszczelna kabina, przez którą najczęściej widać osobę, którą się tłumaczy, słuchawki i mikrofon).

Continue reading…