łąka

„Dobrze” – trzy rosyjskie słówka

Ла́дно, хорошо́ i норма́льно to słówka, których używamy, żeby wyrazić, że jest dobrze, układa się, sytuacja jest pomyślna czy coś chcemy potwierdzić. To, co je odróżnia, to stylistyka. Przyjrzyjmy się zatem, w jakich kontekstach możemy ich używać!

Норма́льно – takie, jak trzeba

Podobnie jak w języku polskim wyraża określenie w stosunku do normy. Jeśli ktoś lub coś jest „normalne”, oznacza, że jest w porządku, spełnia oczekiwania, jest ok.

Zobaczmy parę przykładów:

 • – Как дела́?
 • – Норма́льно.
 • Я его́ бою́сь. Он не вполне́ норма́льный.
 • Норма́льно я встаю́ в 8 часо́в.

Хорошо́ – dobrze!

Oznacza, że coś oceniamy jako właściwe i nas cieszy. Mogą to być efekty naszej pracy, pozytywny nastrój o poranku czy ocena stanu zdrowia, który jest powodem do radości. Może to też być wyrażenie zgody na coś czy potwierdzenie czegoś.

Spójrzmy:

 • – Дава́й, встре́тимся у вхо́да в метро́.
 • – Хорошо́.
 • На́ша фи́рма в э́том году́ получи́ла хоро́шие результа́ты.
 • Она́ сего́дня в хоро́шем настрое́нии.
Jak powiedzieć dobrze po rosyjsku

Ла́дно – ok, niech będzie, w porządku

W wyrażeniu zgody na coś lub pozytywnych emocji słowa ла́дно i хорошо́ są sobie bliskie. Istnieją jednak konteksty, w których stylistycznie nieco się rozchodzą. To na przykład pogodzenie się z czymś, na co nie mamy wpływu, chęć położenia czemuś kresu czy „dobrze, dobrze” jako zgoda na coś dla świętego spokoju.

 • Ла́дно, а сейча́с сде́лаем не́сколько упражне́ний.
 • Ла́дно, хва́тит! Переста́ньте и́ли я пойду́ домо́й.
 • Пусть бу́дет по-тво́ему, ла́дно.

Oczywiście, ten wpis w żaden sposób nie wyczerpuje możliwości stylistycznych, jakie mają trzy wymienione powyżej słówka. Jeśli macie jakieś swoje propozycje ich użycia, koniecznie zamieście je w komentarzach!