czas

Czas w języku rosyjskim cz. 2

Z pewnością już wiecie, która godzina – jakiś czas temu pisałam o tym na blogu. Kontrolnie rzućcie okiem na zegarek i zróbcie szybką powtórkę, bo za chwilę będzie kilka uzupełniających słówek i zwrotów, które pozwolą nam określić czas w dłuższym okresie.

 

Na wszelki wypadek przypominam o jaki poprzedni wpis chodzi: Która godzina? Czas w języku rosyjskim.

A poniżej obiecane słownictwo podzielone na kategorie.

 

Kiedy? W jakim momencie?

 

PORY DNIA

(ра́но) у́тром – (wcześnie) rano
днём – w ciągu dnia
ве́чером – wieczorem
но́чью – nocą


 

PRZED/PO DANEJ CZYNNOŚCI

по́сле рабо́ты/уро́ка – po pracy/lekcji
пе́ред обе́дом/у́жином – przed obiadem/kolacją


 

W TYGODNIU

сего́дня – dzisiaj
за́втра – jutro
послеза́втра – pojutrze
вчера́ – wczoraj
позавчера́ – przedwczoraj
на про́шлой/сле́дующей неде́ле – w zeszłym/następnym tygodniu
в понеде́льник – w poniedziałek


 

W CIĄGU ROKU

в январе́ – w styczniu
в про́шлом/сле́дующем ме́сяце, году – w zeszłym/następnym miesiącu, roku


 

Jak często? Z jaką częstotliwością?

 

REGULARNIE 🙂

по понеде́льникам (ка́ждый понеде́льник) – w poniedziałki
всегда́ – zawsze
всё вре́мя – cały czas
(о́чень) ча́сто – (bardzo) często
обы́чно – zwykle
регуля́рно – regularnie
ка́ждый день, ме́сяц, год – co dzień, miesiąc, rok
кру́глый год – cały rok
ежедне́вно – codziennie
еженеде́льно – cotygodniowo
ежеме́сячно – comiesięcznie


 

RZADKO LUB WCALE 🙁

вре́мя от вре́мени – od czasu do czasu
ре́дко – rzadko
иногда́ – czasami
никогда́ – nigdy

 

Dorzućcie Wasze przykłady w komentarzu. 😉