Co to jest przekład filologiczny?

Rodzajów przekładów jest wiele i każdy ma swoją charakterystykę – najważniejsze, żeby oddawał sens oryginału. Jedną z takich form jest przekład filologiczny.

Co to jest przekład filologiczny? Wbrew pozorom nie jest to ani przekład adekwatny, ani ekwiwalentny, choć mają ze sobą wiele wspólnego.

W przekładzie filologicznym chodzi o dosłowność znaczeniową – tekst tłumaczenia musi zachować komunikatywność tekstu oryginalnego. Nie mamy tu na myśli jednak oddania wszelkich zamysłów autora, które są zawarte w tekście wyjściowym.

Poniżej przedstawiam fragment mojego tłumaczenia filologicznego opowiadania Michaiła Zoszczenki pt. „Aktor”, które popełniłam w odległej galaktyce:

przekład filologiczny

Tłumaczenie filologiczne musi zachować wierność oryginałowi – chodzi o przekazanie pełnego znaczenia komunikatu.

Kolejna cecha, która charakteryzuje przekład filologiczny, to komunikatywność. Oznacza to, że tekst nie może być tłumaczony słowo w słowo bez względu na zasady gramatyki i stylistyki, ponieważ będzie niezrozumiały dla odbiorcy.

Tekst tłumaczony w sposób filologiczny traci takie elementy jak ozdobność stylu, indywidualne cechy sposobu pisania autora etc., więc np. poezji w ten sposób nie powinno się tłumaczyć. Takie tłumaczenie może być jednak punktem wyjściowym do dalszych prac nad tekstem, jeśli chcemy, aby nasz przekład był ekwiwalentny.