Adekwatność i ekwiwalencja w przekładzie

O tych zjawiskach pisano wiele, powstało też sporo różnych teorii. Ja też dokładam swoje trzy grosze i przedstawiam definicje znalezione w bogatych zasobach Runetu.

Pojęcia adekwatności (адекватность) i ekwiwalencji (эквивалентность) są jednymi z kluczowych w teorii przekładu, wyznacznikami jakości tłumaczenia i umiejętności samego tłumacza.

 Przekład adekwatny (адекватный перевод)

Celem przekładu adekwatnego jest dokładne przekazanie zarówno treści, jak i formy oryginalnego tekstu przy zachowaniu charakteru tej ostatniej, jeśli na to pozwalają środki danego języka, lub próbie stworzenia jej odpowiednika.

Tak więc tłumaczenie nazwiemy adekwatnym, jeśli będzie ono wyczerpująco przekazywać zamysł autora, odcienie znaczeniowe oryginału, a to wszystko będzie ujęte w odpowiednio oddaną formę i z zachowaniem odpowiedniej stylistyki.

Przekład ekwiwalentny (эквивалентныйперевод)

Pod tym pojęciem kryje się tłumaczenie, które w równej mierze oddaje treść, sens, semantykę, stylistykę i formę oryginału. Ekwiwalencja tekstu oryginalnego i tłumaczonego to przede wszystkim obustronne rozumienie informacji zawartej w tekście, włączając tę, która oddziałuje nie tylko na rozum, ale i uczucia odbiorcy i która jest nie tylko jawnie wyrażona w tekście, ale również jest w nim ukryta.

Ekwiwalencja przekładu zależy też od czasu powstania oryginału i możliwości języka, na który tłumaczymy. Wszystkie te wskazane parametry powinny zostać oddane w przekładzie.

Jednak poziom tej realizacji zależy, podobnie jak w przypadku tłumaczenia adekwatnego, od rodzaju tekstu, warunków jego powstania i stosowanej techniki przekładu.

Źródła:

http://miresperanto.ru/
http://linguistic.ru/