rosyjski słowniczek tematyczny

#9 Słowniczek tematyczny – pisownia vs. wymowa

Podobnie jak w innych językach rosyjski nie jest tutaj wyjątkiem. Pod jakim względem? Oczywiście wiecznego konfliktu pomiędzy tym, jak piszemy, a tym, jak czytamy. Zachęcam Was do przesłuchania poniższej listy słówek i sprawdzenia, czy zawsze zapisywaliście je prawidłowo.

Gotowi? No to zaczynamy!

сего́дня – dzisiaj

сего́дняшний – dzisiejszy

пожа́луйста – proszę

здра́вствуйте – dzień dobry

чу́вствовать – czuć

чу́вство – uczucie

сча́стье – szczęście

счастли́вый – szczęśliwy

се́рдце – serce

со́лнце – słońce

по́здно – późno

по́здний – późny

лу́чше – lepiej

лу́чший – lepszy

дождь – deszcz

мужчи́на – mężczyzna

же́нщина – kobieta

пацие́нт – pacjent

к сожале́нию – niestety

к сча́стью – na szczęście

I jak? W przypadku tego typu słownictwa i problemów z pisownią warto kierować się zasadą, że język dąży do uproszczeń – mówimy szybko, redukujemy głoski. Zwyczajnie – spieszy nam się. Pytanie tylko, jaki macie system, żeby nie mieć problemów z ortografią? Ja powtarzam sobie pod nosem ciąg liter podczas pisania 😉