Dagatlumaczy prasówka

#9 Prasówka – czy zwierzęta wyczuwają pole magnetyczne?

Ostatnio kolega podesłał mi bardzo ciekawy tekst o tym, w jaki sposób zwierzęta, kierując się naturalnym kompasem, wyczuwają linie pola magnetycznego. O takiej umiejętności my, ludzie, możemy tylko pomarzyć. Natomiast rosyjskich słówek już możemy się nuaczyć, do czego serdecznie zachęcam!

.

Tytuł: „Как корове компас” (Jak krowie kompas)

Krótki opis: Artykuł popularnonaukowy przedstawiający jak wybrane gatunki zwierząt (krowa, sarna, jeleń szlachetny) przemieszczają się i ustawiają w stadach względem linii pola magnetycznego.

Link: www.gazeta.ru

.

Lista słówek:

 • магни́тный по́люс – biegun magnetyczny
 • магнѝтореце́пция – magnetorecepcja [zdolność do wykrywania kierunku linii pola magnetycznego]
 • магни́тное по́ле Земли́ – ziemskie pole magnetyczne
 • перелётная пти́ца – ptak wędrowny
 • насеко́мое – owad
 • млекопита́ющее – ssak
 • го́лый землеко́п – golec piaskowy
 • домо́вая мышь – mysz domowa
 • меридиа́н – południk
 • перпендикуля́рный – prostopadły
 • семе́йство оле́ньих – rodzina jeleniowatych
 • кругова́я гистогра́мма – wykres słupkowy kołowego [wykres kołowy połączony z wykresem słupkowym]
 • почто́вый го́лубь – gołąb pocztowy

 • грызу́н – gryzoń
 • рукокры́лые – rękoskrzydłe [rząd ssaków; nietoperze]
 • бу́рый кожа́н – mroczek brunatny [gatunek nietoperza]
 • парнокопы́тные – parzystokopytne
 • косу́ля – sarna
 • благоро́дный оле́нь – jeleń szlachetny
 • жва́чные живо́тные – przeżuwacze
 • скотово́д – hodowca bydła
 • скотопрого́н – droga do pędzenia bydła
 • рога́тый скот – bydło rogate
 • спу́тник – satelita
 • Догово́р об Анта́рктике – Układ Antarktyczny
 • скотово́дство – hodowla bydła
 • спу́тниковое зонди́рование Земли́ – teledetekcja satelitarna
 • релье́ф – ukształtowanie terenu

.

.