słowniczek tematyczny

#6 Słowniczek tematyczny – elementy komputerowego interfejsu

Nadrabiamy zaległości w nauce słówek! Przed Wami lista wyrazów opisujących podstawowe funkcje programów komputerowych. Sprawdźcie, ile z nich znacie.

.
Poniżej znajdziecie listę dwudziestu słów w języku rosyjskim z polskim tłumaczeniem. Żeby je odsłuchać, kliknijcie w ikonkę strzałki.

żeby .

вста́вить – wklej

вы́резать – wytnij

копи́ровать – kopiuj

двойно́е зачёркивание – przekreślenie podwójne

образе́ц – podgląd

дополни́тельно – zaawansowane

начерта́ние – styl czcionki

курси́в – kursywa

удали́ть всё формати́рование – wyczyść formatowanie

выра́внивание – wyrównanie

пара́метры – opcje

обнови́ть – aktualizuj

табли́цы – tabele

сни́мок – zrzut ekranu

редакти́рование – edytowanie

подло́жка – znak wodny

разме́тка страни́цы – układ strony

обтека́ние те́кстом – zawijaj tekst

исправле́ния – śledź zmiany

упоря́дочить всё – rozmieść wszystko