prasówka - glacjologia

#6 prasówka – glacjologia

Przyszedł czas na wyczekiwaną przez niektórych z Was prasówkę! Omawiany tekst jest co prawda krótki, ale treściwy – to abstrakt pracy naukowej z zakresu glacjologii, czyli nauki zajmującej się badaniem lodowców.

.

Tytuł: „Badania akustyczne w warstwie ablacyjnej na przykładzie Lodowca Aldegonda (Spitsbergen)” (Акустические исследования абляционного слоя ледника Альдегонда (Шпицберген))

Krótki opis: Prezentowany fragment to tekst typowo naukowy. Zwróćcie uwagę na składnię, długość zdań oraz stosowaną terminologię. Omówimy słownictwo występujące w abstrakcie, a więc podsumowaniu głównych tez, które pojawiają się w pracy naukowej (zrezygnowałam z niektórych specjalistycznych terminów ze względu na stopień trudności tekstu).

Link: elibrary.ru/item.asp

.

Lista słówek:

 • научная статья – publikacja naukowa
 • РАН, Российская академия наук – RAN, Rosyjska Akademia Nauk
 • Арктика – Arktyka
 • Антарктика – Antarktyka (uwaga, to nie to samo, co „Antarktyda”)
 • ледник – lodowiec
 • абляция – ablacja
 • верхний слой льда – wierzchnia warstwa lodu
 • спектрограммa – spektogram
 • акустическая эмиссия (АЭ) – emisja akustyczna (EA)
 • абляционный слой – warstwa ablacyjna
 • солнечный поток – promieniowanie słoneczne
 • температурa воздуха – temperatura powietrza
 • измерение – pomiar

 • прочность – wytrzymałość
 • упругие волны – fale akustyczne
 • трещина – szczelina (np. na powierzchni lodowca)
 • полевые наблюдения – obserwacje terenowe
 • движение льда – ruch lodu (w tym przypadku lodowcowego)
 • число цитирований – liczba cytowań (publikacji naukowej)
 • импакт-фактор (ang. impact factor) – wskaźnik cytowań
 • геофизика – geofizyka
 • cпектр – spektrum
 • диапазон частот – zakres częstotliwości
 • цифровой отсчет измерений – cyfrowy odczyt pomiaru
 • критический коэффициент интенсивности напряжений – krytyczny współczynnik intensywności naprężeń
 • толщина – grubość (w przypadku lodowca mówimy o „miąższości”)

.