#13 Słowniczek tematyczny – polarnictwo

Dzisiaj Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego obchodzi swoje 46. urodziny – 26 lutego 1977 roku oficjalnie rozpoczęła funkcjonowanie. Z tej okazji mam dla Was krótki polarny słowniczek 🙂

зимова́ть – zimować (spędzać rok na stacji polarnej)

зимо́вка – zimowanie (roczny pobyt na stacji polarnej)

поля́рник – polarnik

поля́рница – polarniczka

поля́рная ста́нция – stacja polarna

поля́рные регио́ны – rejony polarne

се́верный / ю́жный по́люс – biegun północny / południowy

поля́рная экспеди́ция – wyprawa polarna

поля́рные иссле́дования – badania polarne

А́рктика – Arktyka

Анта́рктика – Antarktyka

Антаркти́да – Antarktyda

Се́верный Ледови́тый океа́н – Ocean Arktyczny

ледоко́л – lodołamacz

вездехо́д – wszędołaz (tu konkretnie pojazd gąsienicowy wykorzystywany do transportu w rejonach polarnych; w polskich stacjach polarnych korzysta się z PTS-ów)

Ю́жный океа́н – Ocean Południowy

ледни́к – lodowiec

снегосту́пы – rakiety śnieżne

ко́шки – raki

экспедицио́нное су́дно – statek badawczy