#11 Słowniczek tematyczny – wspinaczka

Nadszedł czas, żeby znów uzupełnić zasób słownictwa o kilka nowych terminów. Tym razem, dzięki sugestii jednej z Czytelniczek mojego bloga, wybór padł na wspinaczkę.

Pamiętacie jeszcze słówka dotyczące ćwiczeń fizycznych? Rzućcie okiem na jeden z poprzednich słowniczków i sprawdźcie, ile z niego pamiętacie 😉

Mam nadzieję, że wynik był bardziej niż zadowalający 😉 Zatem – przechodzimy do najbardziej interesującego nas tematu.

самострахо́вка – autoasekuracja

ска́льники, ска́льные ту́фли – buty wspinaczkowe

тра́сса / маршру́т для скалола́зания – droga wspinaczkowa

инстру́ктор по скалола́занию – instruktor wspinaczki

муфто́ванный караби́н – karabinek zakręcany

компле́кт оття́жек – komplet ekspresów

кры́тый скалодро́м – kryta ścianka wspinaczkowa

нало́бный фона́рь – lampa czołowa

число́ перехва́тов – liczba przechwytów

страхо́вочная верёвка – lina asekuracyjna

жи́дкая магне́зия – magnezja w płynie

начина́ющий скалола́з – początkujący wspinacz

нача́льный курс скалола́зания – podstawowy kurs wspinaczkowy

двойна́я восьмёрка – podwójna ósemka

то́чка страхо́вки – punkt asekuracyjny

снаряже́ние / экипиро́вка скалола́за – sprzęt wspinaczkowy

катего́рия сло́жности тра́ссы / маршру́та – stopień trudności drogi

обвя́зка / бесе́дка для скалола́зания – uprząż wspinaczkowa

у́зел Пру́сик – węzeł prusikowy

страхо́вка гото́ва – masz asekurację (komenda wspinaczkowa)

W wolnej chwili zachęcam Cię do skorzystania z innych słowniczków tematycznych 😉