zapożyczenia francuski

Rosyjski: 10 zapożyczeń z języka francuskiego

Dzisiaj kolejna część naszego cyklu „10 zapożyczeń”, a w niej galicyzmy (галлицизмы ), czyli zapożyczenia z języka francuskiego.

Zwiększony napływ francuskich zapożyczeń do języka rosyjskiego był najbardziej zauważalny w dwóch okresach. Pierwszy okres to XVIII-XIX wiek, któremu grunt przygotowała epoka cara Piotra I Wielkiego (1645–1676), za którego panowania nastąpiła europeizacja wielu sfer życia (m.in. kultura, gospodarka, technika) Imperium Rosyjskiego. Najwięcej zapożyczeń dotyczyło takich dziedzin jak ubrania i potrawy, muzyka, sztuka czy malarstwo. Francuski był językiem elit, przejawem kultury dworskiej.

Kolejny napływ galicyzmów obserwuje się w XIX i na początku XX wieku. Jest to już słownictwo świadczące o zmianie dotychczasowego modelu życia, rozwoju i modernizacji społeczeństwa – dotyczy takich dziedzin jak gospodarka czy polityka.

Poniżej kilka wybranych galicyzmów w języku rosyjskim (tu przy okazji warto przypomnieć, że zapożyczenia to nie tylko słowa bezpośrednio przejęte z jednego języka do drugiego, ale również tworzone w danym języku na wzór słów w innym języku):

zawod

rower

przystawka

poetka

czapka

dysydent

gatunek

historia

kopciuszek

arcydzieło

W następnym wpisie będą zapożyczenia z języka włoskiego 😉

 

Inne wpisy z cyklu 10 zapożyczeń: