Сo oznacza termin „tłumaczenie”?

Pierwszy wpis poświęcę wyjaśnieniu kwestii podstawowych, czyli w naszym wypadku definicji wyrazu „tłumaczenie” czy tożsamego „przekład” (ros. перевод). Teoretycznie jest to słowo jednoznaczne, ale w praktyce rozumiane dwojako.

Po pierwsze, tłumaczenie można rozumieć jako rezultat działania tłumacza, kiedy otrzymujemy tekst przełożony z innego języka. W innym rozumieniu zaś, przekład można interpretować jako czynność czyli pewien proces twórczy, polegający na sformułowaniu pewnego komunikatu zawartego w tekście wyjściowym.

Definicji, próbujących określić czym jest tłumaczenie jako takie, powstało i zapewne powstanie wiele. Ja pozwolę sobie przytoczyć określenie profesora Olgierda Wojtasiewicza, sinologa i teoretyka przekładu, autora dzieła „Wstęp do teorii tłumaczenia”, który traktował tłumaczenie jako:

„operację, która polega na sformułowaniu w pewnym języku odpowiednika wypowiedzenia sformułowanego uprzednio w innym języku”.

Chociaż brzmi prosto, przedstawiony proces do najłatwiejszych nie należy, o czym z pewnością przekonało się już wielu tłumaczy. Nie oznacza to jednak, aby rezygnować z tak zajmującej i pełnej wyzwań pracy – przygodę z tłumaczeniami uważam za rozpoczętą:)

Osobom zainteresowanym zagadnieniem znaczenia słowa „przekład” w ujęciu innych teoretyków polecam rozdział „Tłumaczenie. Pojęcia i definicje” w pracy Jerzego Pieńkosa pt. „Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki”.