Себя i друг друга, czyli o wzajemności w języku rosyjskim

O ile jeszcze zaimek zwrotny „себя́” jest ogólnie łatwo przyswajalny, o tyle z wyrażeniem „друг дру́га” miewamy problemy podczas nauki języka rosyjskiego. Bo bynajmniej nie chodzi tu o rzeczownik друг, czyli „przyjaciel”.

W czym tkwi problem?

Przyjrzyjmy się poniższym przykładom:

Ona myśli tylko o sobie.

Wiedzieli, że są sobie potrzebni.

Przyjrzeli się sobie uważnie.

Był z siebie zadowolony.

W języku polskim ten zaimek określa podmiot jako wykonawcę i odbiorcę czynności. Tymczasem w języku rosyjskim себя́ dotyczy podmiotu jako wykonawcy czynności. Natomiast wyrażenie друг дру́га dotyczy relacji wzajemnych.

Spróbujmy zatem zaznaczyć tę różnicę w podanych przykładach:

Ona myśli tylko o sobie.

Wiedzieli, że są sobie nawzajem potrzebni.

Przyjrzeli się sobie nawzajem uważnie.

Był z siebie zadowolony.

Tymczasem w języku rosyjskim widzimy wyraźną różnicę, dzięki użyciu innych zwrotów:

Она́ ду́мает то́лько о себе́.

Они́ зна́ли, что они́ нужны́ друг дру́гу.

Они́ внима́тельно посмотре́ли друг на дру́га.

Он был дово́лен собо́й.

Na koniec trochę gramatyki

Przyjrzyjmy się jeszcze odmianie zaimka zwrotnego себя́ i wyrażenia друг дру́га. I… śmiało z nich korzystajmy!

mianownik
dopełniaczсебя́друг дру́га
celownikсебе́друг дру́гу
biernikсебя́друг дру́га
narzędnikсобо́йдруг с дру́гом
miejscownikсебе́друг о дру́ге

Obraz John Hain z Pixabay