skróty po rosyjsku

Skróty w języku rosyjskim cz.1

Ostatnio pisałam artykuł do pewnego magazynu i po którymś „itp.” z kolei stwierdziłam, że ten skrót stanie się jednym z bohaterów kolejnego wpisu na moim blogu. Pamiętacie serię o skrótowcach? Podobała się? To teraz zapraszam Was na spotkanie z ich krewniakami – skrótami.

Kto jeszcze nie miał okazji zapoznać się bliżej ze skrótowcami, ma szansę na nadrobienie zaległości:

A my tymczasem idziemy dalej.

.

Skrót to inaczej skrócony zapis wyrazu lub konkretnego zwrotu. W języku polskim i rosyjskich w tym celu korzystamy z kombinacji małych liter i kropek.

Dzisiaj przyjrzymy się skrótom o charakterze ogólnym, powszechnie występującym w tekstach o rozmaitej tematyce:

 • i tak dalej (itd.)и так далее (и т.д.)
 • i tym podobne (itp.)и тому подобное (и т.п.)
 • na przykład (np.)например (напр.)
 • między innymi (m.in.)в том числе (в т. ч.)
 • i inne (i in.)и другие (и др.)
 • to jest (tj.)то есть (т.е.)
 • imienia (im.)имени (им.), np. SP nr 114 im. A. Fiedlera
 • minimalny (min.)минимальный (мин.)
 • maksymalny (maks.)максимальный (макс.)
 • ulica (ul.)улица (ул.)
 • tysiąc (tys.)тысяча (тыс.)
 • rok (r.)год (г.)
 • tak zwany (tzw.)так называемый (т.н.)
 • numer (nr)номер (№)

.

Do skrótów pewnie jeszcze nie raz wrócimy, a tymczasem w ramach uzupełnienia sprawdźcie sobie listę innych abrewiatur w serwisie gramota.ru.